Svenska utmaningar

white cloud

Varför får inte svenska myndigheter till ett svenskt statligt drivet moln? Ett alternativ till Office 365 läget är akut! Man kan dock fråga sig om det finns kompetens inom svenska myndigheter att ens kravställa en sådan lösning?

Det kommer förmodligen aldrig vara förenligt med GDPR att använda amerikanska leverantörer av molntjänster, speciellt med tanke på hur volatillt det politiska läget är.

Att lämpa över ansvaret för att ”inte förvara personuppgifter” i tex. outlook på medarbetaren genom policys tror inte jag fungerar. Man löser sin uppgift med det verktyg som är effektivast mätt i tid. Då kommer handläggare inte föra över informationen till verksamhetssystemet, det får ligga kvar i outlook.

Här finner du en artikel som nog beskriver läget ganska väl.