Svenska utmaningar

white cloud

Varför får inte svenska myndigheter till ett svenskt statligt drivet moln? Ett alternativ till Office 365 läget är akut! Man kan dock fråga sig om det finns kompetens inom svenska myndigheter att ens kravställa en sådan lösning?

Det kommer förmodligen aldrig vara förenligt med GDPR att använda amerikanska leverantörer av molntjänster, speciellt med tanke på hur volatillt det politiska läget är.

Att lämpa över ansvaret för att ”inte förvara personuppgifter” i tex. outlook på medarbetaren genom policys tror inte jag fungerar. Man löser sin uppgift med det verktyg som är effektivast mätt i tid. Då kommer handläggare inte föra över informationen till verksamhetssystemet, det får ligga kvar i outlook.

Här finner du en artikel som nog beskriver läget ganska väl.

5 år med GDPR

Euro banknotes, money & banking

CMS har gjort en rapport som beskriver hur utfallet blivit efter fem år med GDPR. Rapporten finner du här och executive summary finner du här.

Så här ser utfallet när det gäller fördelningen av böter mellan länder.

Land Böter
IRELAND € 2,510,340,900 (25 böter)
LUXEMBOURG € 746,311,500 (31 böter)
FRANCE € 298,744,300 (35 böter)
ITALY € 123,369,596 (265 böter)
UNITED KINGDOM € 75,132,800 (13 böter)
SPAIN € 59,560,050 (646 böter)
GERMANY € 54,810,633 (148 böter)
GREECE € 30,601,000 (57 böter)
AUSTRIA € 24,775,150 (20 böter)
SWEDEN € 16,267,730 (29 böter)

Grattis gdpr

Nu har det gått ett år och det kan kännas som ”det bidde en tumme” av hela gdpr-arbetet. Edpb (European Data Protection Board) har dock publicerat lite härlig statistik över vad som pågått under året.

Man har skapat nästan 300 000 stycken ärenden där nästan 90 000 var inrapporterade personuppgiftsincidenter.

Man har avslutat 62% av dessa ärenden

Läs mer hos Edpb ( https://edpb.europa.eu/news/news/2019/1-year-gdpr-taking-stock_en )

)

Lite om läsbarhet

GDJ @ Pixabay

I GDPR står det nämnt att texter skall vara lätta att förstå.

The principle of transparency requires that any information and communication relating to the processing of those personal data be easily accessible and easy to understand, and that clear and plain language be used.

Hur gör man detta då?

Engelska hjälpmedel

På engelska kan man använda Flesch–Kincaid metodik för att se till att dina texter är lätta att förstå.

Svenska hjälpmedel

Om du skriver på svenska kan du använda LIX (läsbarhetsindex) för att analysera din text.

Som ett experiment gjorde jag detta (med hjälp av https://www.lix.se/) på några svenska ”integritetspolicys” jag hittade på nätet, med följande resultat. I de fallen jag inte hittade en explicit integritetspolicy tog jag ”cookie” policyn.

Policy Lix Meningar Ord Url
Telia 40 208 2073 https://www.telia.se/privat/om/integritetspolicy
Seb 42 42 273 https://seb.se/kundservice/juridik-sakerhet/integritetspolicy
Spotify 46 418 6379 https://www.spotify.com/se/legal/privacy-policy/
Eniro 47 196 2536 https://www.eniro.se/hjalp/integritetspolicy/
TV4 46 91 838 https://www.tv4play.se/support/integritetspolicy
SVT 36 185 1456 https://kontakt.svt.se/guide/cookies-och-personuppgifter
SR 44 95 898 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3756&artikel=4771512
Apple 44 259 3214 https://www.apple.com/legal/privacy/se/
Tradera 51 185 3349 http://info.tradera.com/sakerhetscenter/integritetspolicy/
Tolkning
< 30 Mycket lättläst, barnböcker
30 – 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
40 – 50 Medelsvår, normal tidningstext
50 – 60 Svår, normalt värde för officiella texter
> 60 Mycket svår, byråkratsvenska

Bonus!

Passa på att ta opengdpr ”fem snabba” Quiz.