Skapa policys o riktlinjer

Anställdas policys
jarmoluk @ Pixabay

Se till att IT-policy, dokumenthanteringsplaner (gallringsplaner) etc på plats!

Det är alltid klokt att ha välinformerad personal som handskas med personuppgifterna men detta kräver utbildningar.

Incident rapporteringen måste sättas i rutin, kanske måste er krisgrupp informeras.

GDPR och HR

WP29 är den arbetsgrupp som skall förtydliga GDPR-regelverket för allmänheten.

De släppte guidelines för HR-processerna och här är en artikel som förklarar lite detaljer på ett bra sätt [iapp]

Användaravtal och upplysningar till hemsidan.

Läs nyheten om läsbarhet för tips om verktyg och metodik.

Se upp!

Om din verksamhet lyder under offentlighetsprincip eller särskilda arkivlagar måste du tas särskild hänsyn till detta när dessa riktlinjer skapas. Allmänna handlingar kräver särskild hänsyn.