5 år med GDPR

Euro banknotes, money & banking

CMS har gjort en rapport som beskriver hur utfallet blivit efter fem år med GDPR. Rapporten finner du här och executive summary finner du här.

Så här ser utfallet när det gäller fördelningen av böter mellan länder.

Land Böter
IRELAND € 2,510,340,900 (25 böter)
LUXEMBOURG € 746,311,500 (31 böter)
FRANCE € 298,744,300 (35 böter)
ITALY € 123,369,596 (265 böter)
UNITED KINGDOM € 75,132,800 (13 böter)
SPAIN € 59,560,050 (646 böter)
GERMANY € 54,810,633 (148 böter)
GREECE € 30,601,000 (57 böter)
AUSTRIA € 24,775,150 (20 böter)
SWEDEN € 16,267,730 (29 böter)