Hur hanterar vi löne och hr information?

Visma har gjort en utomordentlig genomgång av lön och hr frågor när det gäller GDPR.

Läs mer på Vismas site.

https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/sakerhet/gallring-gdpr-lon