Hur klarar Microsoft och Office 365 GDPR?

Efter lite blåsväder för Office 365 (Göteborgs stad stoppar utrullningen av Office 365) så har Microsoft gått på offensiv när det gäller sin produkt. Man satsar stora pengar på att försäkra om att deras datacenter är supersäkra. Man har datacenter i Europa med flera lager av skalskydd ex biometrisk säkerhet (läs iris-skanner) med ”onsite” destruktion av gammalt lagringsmedia för att nämna något av allt som basuneras ut.

Kvarstående dunkla frågor.

En fråga som kvarstår är dock, har amerikanska myndigheter (CIA,FBI,NSA etc) fått egna nycklar som leder in i härligheten? Detta torde försvåra en GDPR-compliance.

Microsoft verktyg

En bra sak är dock deras GDPR-verktyg som har som syfta att hjälpa oss som jobbar med frågan. Paketet är på 32 mb och innehåller allt från mallar till instruktioner för en tänkbar plan för dina GDPR-förberedelser.

https://www.gdprbenchmark.com/