Datainspektionen behöver mer pengar

Datainspektionens jurist påpekar redan nu att DI kommer behöva mer pengar för att utöva den tillsyn som kommer behövas framgent.

I artikeln påpekas också den checklista som datainspektionen publicerat på sin webbsida,

http://www.realtid.se/staten-brottas-med-gdpr-mycket-ar-oklart