Fem snabba om GDPR

0%

Hur många timmar har din organisation på sig att rapportera en "incident"?

Correct! Wrong!

Är facktillhörighet en särskilt känslig personuppgift?

Correct! Wrong!

Nämn den lägsta graden av skäl för insamlande av personuppgifter

Correct! Wrong!

När börjar GDPR gälla?

Correct! Wrong!

Vid vilken ålder krävs målsmans intyg för samtycke med barn?

Correct! Wrong!

Fem snabba om GDPR
Bra resultat
Du klarade de "fem snabba" frågorna galant! Nu jobbar vi vidare för att komma i perfekt fas inför GDPR den 25:e maj!
Vi har en del att jobba med!
Vi skall tillsammans se till att vi når en god nivå inför den 25:e maj 2018 då GDPR börjar gälla.

Share your Results: