Roller som ingår i GDPR

Nedan följer lite information om vilka roller som kan eller bör ingå i din framtida GDPR-organisation.

Dataskyddsombud

Den som ansvarar för att GDPR-arbetet håller måttet. Alla organisationer behöver inte utse en sådan men det underlättar arbetet.

Personuppgiftsbiträde

En organisation eller person som skall ta del av personuppgifter från den personuppgiftsansvarige. Mellan dessa parter skall ett avtal ingås som stipulerar hur användandet skall ske.