Läs på om GDPR, gör din research

Det finns mängder med GDPR information på nätet och mängden information ökar hela tiden. Här försöker samlar vi information som kan hjälpa dig i din research. Här finner du blandad information både på svenska men även på andra språk.

GDPR och WP29

Länk till arbetsgruppen för GDPR, WP29 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083

GDPR på svenska

Tillsynsmyndighet: http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Förordning på svenska: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

GDPR-podden: På svenska ett tema varje avsnitt. https://www.citynetwork.se/nyheter/city-network-startar-podd-om-gdpr/

GDPR inom offentlig verksamhet

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr.13023.html

GDPR på andra språk

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Integritetsfrågor

Justitiedepartementet beställde 2016 en rapport över risker för intrång i den personliga integriteten.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/06/sou-201641/

Lista på amerikanska bolag som anslutit sig till ”privacy shield”

https://www.privacyshield.gov/list