GDPR för föreningar

Att tänka på för dig som driver en förening. GDPR gäller även för dig.

Läs också DIs sida speciellt riktad till föreningar.

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/

Medlemsregister

Se till att medlemsregistret bara innehåller aktuella medlemmar. Upprätta rutiner för gallring.

Använd INTE personnummer som medlemsnummer.

Om ni har medlemsregistret på nätet se till att data lagras inom EU (förenklar processen). Skriv ett biträdesavtal med webbleverantören.

Se till att informera alla medlemmar om hur ni handhar personuppgifterna och hur de kan utnyttja sina rättigheter.

Protokoll

Undvik personuppgifter i protokoll, behöver det verkligen stå "Lena Svensson tycker att det blir för dyrt att köpa en laserskrivare"? Kanske är "Kassören tycker att det räcker med en bläckstråleskrivare"?

GDPR för föreningar, så här gör du
geralt @ / Pixabay