Förankra beslut

Ledningen

Se till att du har "ledningen" med dig och att det blir en prioriterad fråga i din organisation.

Fritt spelrum

Upprätta en budget, här följer lite exempel på saker som kan komma att kosta dig en slant.

  • Systemstöd för registerförteckning. (se verktygssidan)
  • Lagstöd / konsultation
  • Utbildningar (försök hitta "e-learning" alternativ)