Bra saker med GDPR för dig som kund!

Du äger ditt data!

Dina rättigheter

Rätten att bli glömd, rätt att återkalla ett samtycke.

Rätten att få registerutdrag.

Rätten till dataportabilitet.

Rätten att få sina uppgifter rättade.

Rätten att få information vid en incident.

Data om dig skall ha begränsad o tydlig användning.

Detaljhandlare kan inte längre dela med sig av ditt köpmönster hur som helst. Ett försäkringsbolag kan inte längre köpa uppgifter som visar på dina köpvanor. Din fallenhet för chips kan helt plötsligt ligga till last när du vill skaffa en livförsäkring.

Sökte du på nätet om hur man lagar ett läckande tak? Och sen sålde huset med dolt fel? Skall försäkringbolaget få tillgång till dina sökuttryck för att i efterhand se om du verkligen inte visste om det läckande taket?

Tydlig lättförståelig information

Om du behöver hjälp med att göra dina texter lättförståeliga så kan du använda dig av nedan nämna metodiker.

Engelska hjälpmedel

På engelska kan man använda Flesch–Kincaid metodik för att se till att dina texter är lätta att förstå.

Svenska hjälpmedel

Om du skriver på svenska kan du använda LIX (läsbarhetsindex) för att analysera din text. Det finns ett online-verktyg du kan prova din text emot (https://www.lix.se).

Läskiga exempel på hantering av personuppgifter.

Target listar ut att du är gravid. 2012

En användare på Reddit gissar korrekt att en annan användare är gravid på grund av data från en ”Fitbit”.

Truecaller (och liknande appar) laddar upp din kontaktlista.

Barns uppgifter är särskilt känsliga

De får absolut inte hantera personuppgifter från barn med samma nonchalans som tidigare. Man har som ”användare” tidigare legat helt i händerna på tillhandahållaren av nättjänster när barn har vistas på nätet. Nu kan man med lagstöd tvinga instagram/facebook/snapchat att ta bort personuppgifter (även bilder mao).