Besätt rollerna i GDPR

Organisationsschema

Rita en enkelt organisatoriskt schema över organisationen utifrån personuppgiftsperspektiv.

Glöm inte att rita in eventuella underleverantörer eller organisationer du kommer att behöva skriva avtal med.

Dataskyddsombud

Du bör fundera på om du kommer behöva ett dataskyddsombud vilket underlättar arbetet då det är den auktoritet du kan komma att behöva när frågorna börjar stapla upp sig 🙂