72 timmar, incidentrapportering

Inom 72 timmar skall den personuppgiftsansvarige anmäla incident till datainspektionen.

Det ställer höga krav på att organisationen har tydliga rutiner för incidenter, men även organisatoriska rutiner. Har ni en fungerande krisorganisation som vet vad den skall göra?

72 timmar är även den tid vi skall klara oss själva utan stöd från myndigheter vid kris.

NeuPaddy @ Pixabay