Ditt företag på facebook och GDPR

GDPR för föreningar, så här gör du

Facebook har idag publicerat sin inställning till GDPR och de säger sig givetvis uppfylla alla krav.

https://www.facebook.com/business/gdpr