Bra GDPR metafor

hoffmann-tipsntrips @ Pixabay

Läs mer om hur Tim Walters beskriver reglerna kring GDPR med en metafor om att du lånar nån bil. Martin Linderå Nordström har nedtecknat ett samtal i en Podcast.

Gå till texten.