Samtycke vid 13 år?

Regeringen förslår i sin lagrådsremiss att 13-åringar skall kunna ge samtycke på nätet. Enligt dataskyddsförordningen har samtyckesgränsen legat på 16-år men lämnat det öppet för justeringar nationellt.

läs mer