Anställdas ”privata” e-post

eleonora1402 @ Pixabay

Får arbetsgivaren läsa din e-post?

Frågan är mer komplicerad än så, om arbetsgivaren tillhandahåller en epost så kan det ju tyckas att eposten är företagets egendom. Men anställda har fortfarande rätt till privat information såsom facklig/hälso information. Detta gör att företag måste tydligt informera om vad som gäller.

Det kan ju tänka sig att företaget behöver ta del av informationen i de anställdas epost ex. vid utredningar av brott etc. Då måste företaget ha rutiner för detta och dessa skall göras tillgänglig för dem som använder e-posten (läs anställda).

Läs mer om de anställdas e-post i senaste ”Integritet i fokus” från datainspektionen. (tyvärr gjort i flash)  kan beställas i pappersformat.