GDPR och epost

Marisa_Sias @ Pixabay

En fråga när det gäller kundkontakt är epostutskick till kunderna, det kan vara månadsbrev, kundklubbsbrev eller liknande.

Jag har inte hittat några bra alternativ på EU-hostade massmailtjänster liknande mailgun eller mailchimp. Dessa tjänster har stora mängder funktionalitet till en ringa peng och används flitigt. Dock så uppstår snart GDPR-frågan som om inte annat försvårar för personuppgiftsansvarig att använda dessa. Detta måste ses över med särskild hänsyn då de hostas utom EU.

Relaterat aktuellt
Allmänna tips om GDPR och e-post.

Mailchimp klumpiga när man försöker införa single-opt-in.