Facebook får kritik, följer inte GDPR

Facebook kritik för ej uppfylld GDPR standard
geralt @ Pixabay

Den brittiska informationskommissionären Elizabeth Denham påpekar att när Facebook köpte WhatsApp och började sammanföra användardata så begick man flera oegentligheter. Och man underlät att på ett korrekt sätt informera användarna om vad som skulle hända med deras information.

  • Man är otydlig om att Facebook och WhatsApp skall dela data.
  • WhatApp uppgav missvisande information.
  • Man använde en ”föribockad” checkbox.
  • Man gav inte användarna möjlighet att avvisa delandet (opt out).

Misstänker att det inte är sista gången Facebook kommer hamna i WP29:s skottglugg.

Läs hela artikeln på BBC hemsida.